pilotTLS™

System Pilot TLS do lokalizacji końcówki cewnika przy użyciu EKG

 • Oprogramowanie Pilot TLS do lokalizacji końcówki cewnika przy użyciu EKG i tablet
  Kod produktu: PilotTLSVSKTAB10
  Kod Vygon: VSKTAB10

 • System Pilot TLS do lokalizacji końcówki cewnika przy użyciu EKG
  Kod produktu:
  Kod Vygon: VSKTLS001

 • Jałowe złącze vygocard™
  Kod produktu: 3660812074469
  Kod Vygon: 9164.002

Vygocard™ to jałowe złącze, które po wypełnieniu roztworem fizjologicznym wykorzystuje się do przekazywania wewnątrzjamowego zapisu EKG do systemu pilotTSL.

Technologia PILOT TLS ECG natychmiastowo dostarcza informacji o lokalizacji końcówki centralnego cewnika żylnego (CVC), przez co zwiększa zadowolenie pacjenta i lekarza poprzez minimalizację narażenia na promieniowanie rentgenowskie i każdorazowe umożliwienie wprowadzenia CVC u zarówno u pacjentów w stanie ostrym, jak i nieostrym.

Wszechstronny: przeznaczony do użycia z cewnikami PICC każdej marki oraz w przypadkach długoterminowego korzystania z CVC i portu wszczepialnego
Przenośny: niewielkie, lekkie urządzenie, które można wykorzystywać zarówno u pacjentów w stanie ostrym, jak i nieostrym

Łatwy w użyciu: dostarcza jasnych informacji o zmianach załamka P Technologię tę opracowano przede wszystkim jako narzędzie do dokładnej interpretacji załamka P w celu ułatwienia manipulacji cewnikiem podczas procedury jego wprowadzania i szybkiego potwierdzenia lokalizacji końcówki.

Znaczenie załamka P:
Badania wykazują, że interpretacja zmian załamka P to najdokładniejszy i najbardziej rzetelny sposób określenia lokalizacji końcówki CVC i prawidłowej manipulacji cewnikiem podczas procedury jego wprowadzania*. System PILOT TLS oferuje kilka funkcji w czasie rzeczywistym, które pozwalają zwiększyć prawidłowość interpretacji załamka P, a przez to pomagają lekarzom precyzyjniej prowadzić cewnik i zlokalizować jego końcówkę. Oprócz tych funkcji technologia ta dostarcza także jasny i dokładny zapis EKG na wszystkich etapach wprowadzania cewnika, dając lekarzowi pewność podczas wykorzystywania systemu do interpretacji zmian załamka P.

W skład systemu Pilot wchodzi tablet (TAB10) z oprogramowaniem, jeden kabel EKG, 4 odprowadzenia i jeden moduł pacjenta.

 • Wymiary: 130 x 80 x 45 mm
 • Masa: 617 g

System PILOT TLS stanowi narzędzie wspierające precyzyjne wprowadzanie cewnika do wkłuć centralnych w oparciu o pomiar maksymalnego załamka P (przy użyciu EKG).
Metoda wewnątrzjamowej rejestracji sygnału EKG opiera się na ocenie załamka P, który jest najwyższy w węźle zatokowo-przedsionkowym.

TABLET dostarczany z systemem PILOT TLS wyświetla wysokość załamka P w czasie rzeczywistym, rejestrując sygnał EKG za pośrednictwem cewnika pełniącego funkcję elektrody. Dzięki temu operator jest w stanie określić pozycję cewnika związaną z maksymalną wysokością załamka P.

Dzięki TABLETOWI dostarczanemu z systemem PILOT TLS cewnik pełni funkcję elektrody wewnątrzjamowej w zastępstwie elektrody żółtej (lewe ramię) i zapewnia możliwość ciągłej i jednoczesnej obserwacji zapisu elektrod powierzchniowych (odprowadzenie drugie).

TABLET dostarczany z systemem PILOT TLS wykrywa także dwufazowy załamek P. W takim przypadku środkowy pasek wyświetlacza zmieni barwę na pomarańczową
TABLET systemu PILOT TLS rozpoznaje każdy zespół QRS, rejestruje jego linię izoelektryczną i wykorzystuje ją do obliczenia wysokości załamka P.

Wyjątkowe zalety TABLETU do systemu PILOT TLS to:

 • Pomiar wysokości załamka P w miliwoltach z dokładnością od 0,062 mV do 0,008 mV na cyfrę (ustawienie domyślne 0,031 mV).
 • Wyświetlanie linii izoelektrycznej zespołu.
 • Wykrywanie dwufazowego załamka P.
 • Może być używany u pacjentów z migotaniem przedsionków.
 • Oferuje możliwość zapisu procedur.
 • Zapewnia możliwość określenia dokładnej lokalizacji węzła zatokowo-przedsionkowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

Przejdź do kontaktu