Ocena skuteczności zmodyfikowanych blokad nerwu piersiowego

Ocena skuteczności zmodyfikowanych blokad nerwu piersiowego typu II (PECS II) na potrzeby implantacji portu naczyniowego z zastosowaniem wenesekcji żyły odpromieniowej.

Zabieg implantacji portu naczyniowego można przeprowadzić z zastosowaniem metody
wenesekcji poprzez wprowadzenie cewnika do żyły odpromieniowej w obszarze bruzdy naramiennopiersiowej. Ta metoda eliminuje potrzebę tunelizowania cewnika. Alternatywną dla znieczulenia
nasiękowego metodą implantacji portu może być zmodyfikowana blokada nerwu piersiowego typu II (PECS II). Celem tego badania była ocena skuteczności zmodyfikowanej blokady PECS II na potrzeby implantacji portu naczyniowego z zastosowaniem wenesekcji żyły odpromieniowej. To retrospektywne badanie obserwacyjne zostało przeprowadzone w  4.  Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Grupa 114 pacjentów została poddana zabiegowi zmodyfikowanej blokady PECS II z dodatkowym skórnym znieczuleniem nasiękowym wzdłuż linii nacięcia. Natężenie bólu oceniano z zastosowaniem skali NRS w czterech punktach czasowych podczas zabiegu operacyjnego. Kwestionariusz QoR-15 służył do oceny satysfakcji pacjentów w ciągu pierwszych 24 godzin po zabiegu. Skala oceny stanu operatora została zastosowana do określenia warunków chirurgicznych i komfortu osoby wykonującej operację. Analiza wykazała, że mediana natężenia bólu w trakcie implantacji portu naczyniowego wynosiła 0. Statystycznie istotną różnicę w natężeniu bólu zaobserwowano pomiędzy grupą lekarza specjalisty i grupą lekarza rezydenta w drugim i trzecim punkcie pomiarowym (p <0,008; p <0,012). Średnia wartość na skali QoR-15 wynosiła 132. Zaobserwowano znaczną różnicę w wyniku na skali natężenia bólu między grupami. Średni wynik natężenia bólu w grupie lekarza specjalisty wynosił 18 punktów, zaś w grupie rezydenta – 19 punktów (p <0,029). Reasumując, badanie to wykazało, że zmodyfikowana blokada PECS II jest skuteczną i bezpieczną metodą znieczulenia na potrzeby implantacji cewnika naczyniowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

Przejdź do kontaktu